திருமணம்

9:37:00 PM Madhavi 0 Commentsகனவுகளை எடுத்த கொண்டு
வண்ணத்துப் பூச்சியாய் பறந்து திரிந்தேன்

 
அக்கனவுகளை கட்டி போடும்
என்று பயந்தேன் திருமணத்தை கண்டு...வண்ணத்துப் பூச்சிக்கு வண்ணகளை சேர்க்க வந்தவனே

உன்னோடு சேர்ந்து இன்னும் உயர பறக்க
ஆசையாய் காத்து கொண்டிருக்கிறேன்...

0 comments:

Your Scribble Please...